Du är här

Rökebo LSS

Verksamheten

Rökebo LSS är belägen i en större villafastighet utanför Sandviken och är ett boende för barn och ungdomar från 13 till 21 år. Målgruppen är personkrets 1 med särskilt fokus på individer med stort tillsynsbehov och utmanande beteende. Boendet är naturnära beläget med goda kommunikationer till och från Sandviken. Boendet har fem platser samt generösa gemensamma ytor bestående av kök med matplats, två vardagsrum/samlingsrum, övernattningsrum för anhöriga mm. I trädgården finns det gott om utrymme för lek, fotboll, grillning eller andra aktiviteter. Nära boendet finns Högbo bruk som erbjuder en mängd aktiviteter såsom bad, smådjurszoo, minigolf, vackra strövområden mm. På boendet ordnas gemensamma och individuella aktiviteter. Vi verkar för att alla ska kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Medarbetarnas kompetens

På verksamheten finns medarbetare med utbildning och erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Personalgruppen får kontinuerlig handledning och verksamheten leds av en verksamhetschef.