Du är här

Om Omsorg Norr

Vår Vision

Allt är möjligt. Vi får det att fungera.

Vårt uppdrag

Vi ska erbjuda omsorg med hög kvalitet där den enskilda individens integritet och självbestämmande alltid är i fokus. Verksamheterna utgår från en enkel filosofi om planering, information, genomförande och utvärdering.

Vår värdegrund

Omtanke - Din framgång är vårt mål.
Mod - Vi har mod att förändra, lyssna, stå kvar och utmana

Vår värdegrund syftar till att vara både vägledande och styrande i våra verksamheter. Den värdegrund som finns i Lagen om stöd och service (LSS) kompletteras med vår egen. En värdegrund ska för Omsorg Norr leda till samsyn och en ”kultur” där vårt sätt att tänka, bete oss och hur vi bör se på saker och ting blir tydligt.

Omsorg Norr grundar även allt arbete i Team Olivias värdegrund:

Kunskap - I allt vi gör måste vi vara kunniga och professionella. Det säkerställer vi genom ständig kompetensutveckling.

Känsla - Våra kunder befinner sig inte sällan i underläge. Därför är det viktigt att vi i alla lägen står upp för våra omsorgstagare och bemöter dem med respekt och empati.

Om Omsorg Norr

Omsorg Norr startade 2015 och har kontor i Gävle. Idag har vi två verksamheter; Rökebo LSS och Alborga LSS. Dessa boenden är för barn och ungdomar från 13 till 21 år. Målgruppen är personkrets 1 med särskilt fokus på individer med mycket stort omvårdnadsbehov. Vi är ca 20 anställda i företaget. Omsorg Norr är sedan 2018 en del av Team Olivia, klicka här för mer information. 

Omsorg Norr har kollektivavtal genom Vårdföretagarna enligt Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E). Sjukfrånvaron på Omsorg Norr under år 2019 låg på 6,5 %.

För mer information om vår ekonomi, klicka här.

Bifogade filer: